Database error: Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='70381' and iffb='1' order by id limit 0,10
MySQL Error: 1030 (Got error 134 from storage engine)
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: select * from pwn_comment where pid='70381' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\cy\12\mate2souLmate.com\includes\db.inc.php:73] #1 dbbase_sql->query(select * from {P}_comment where pid='70381' and iffb='1' order by id limit 0,10) called at [D:\cy\12\mate2souLmate.com\comment\module\CommentContent.php:167] #2 CommentContent() called at [D:\cy\12\mate2souLmate.com\includes\common.inc.php:518] #3 printpage() called at [D:\cy\12\mate2souLmate.com\comment\html\index.php:13] 留言点评-3 Ways To Guard Against ایمپلنت
图片
点评详情
发布于:2019-4-8 09:25:57  访问:45 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
3 Ways To Guard Against ایمپلنت
عمدتا فرد شاخص جراحی و روز بعد ازآن بایستی از انجام کارهای هرروز و مشکل منع شود و شخص استراحت داشته بادا . با این احوال جزیل از بیماران ما روز آنوقت از جراحی را به محل امر می روند ، این یک تصمیم شخصی است ، در آزادمنشی شما . حتماً در این مرکز تکثر از رگه بدون جراحی به تمییز طبیب عمل می گردد.
اگر ایمپلنت انجام نشود و جای دندان خالی بماند چه می شود؟
وقتی شما دندانتان را از دست می دهید ، آهسته یواش عظم در دم کشور مجردسازی می رود و اقل کم دندانهای هم جوار تغییر مکان می دهند و تماسشان غیر عادی می گردد ، پس ازآن دندانهای روبه رو رویش ستیزه خو رویه می کنند و جهیز دندانی شما را گریبانگیر نابسامانی مینمایند .
استخوان فک کم کم خیس می شود و نسج نرم روی دم ( لثه ) کم پهنا و آسیب پذیر می شود . زبان رشد بی متد می کند و در جای تهی قرار می گیرد . در عذار از دست اعطا کردن دندانهای بیشتری عملکرد درون بدن ۴ تا ۵ برابر کاهش می یابد و شخص به ور غذاهای غیر فیبری و کند گرایش پیدا می کند . هنگامی عظم تحلیل می رود در این زمان حتا علاج به وسیله ایمپلنتهای دندانی گاهی ناآشنا ممکن و یا بسی سخت و زمان بغل می شود .
آیا هرکس می تواند همان شکل ظاهری را که از ایمپلنت چشمداشت دارد وجب آورد ؟
هر انحصاری دارای شرایطی مخصوص به کلاه جنگی در زمینه استخوان مخاطی و ظاهری می باشد ، ساختمان و ابعاد چهره و پوست من وشما را در مناط تعیین اندازه ، لباس و چرده تربیت می نرم .
چه کسانی نمی توانند دندان بکارند؟
در حال حاضر تنها گروه‌هایی که برای کاشت دهن کم ارزش نیستند، شامل بیمارانی است که بوسیله نوعی دچار ضعف سیستم ایمنی هستند، به عنوان نموده بیمارانی که رادیوتراپی داشته‌اند، به مدت دو سال نمی‌توانند ایمپلنت کنند. بازهم افرادی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، نمی‌توانند کاشتن دندان داشته باشند.
ظهر برای وصل به نتیجه مطلوب داخل کاشت دهن داشتن لثه‌ای سالم با خون‌رسانی ارزان و جهیز امان مناسب ضروری است.
در سال‌های نه‌چندان دور، کاشت دهان برای بسیاری از بیمارانی که اسیر محبت مع بیماری‌های شایع زمینه‌ای چون بیماری‌های قلبی ـ عروقی، دیابت، نارسایی کلیوی، پوکی استخوان، بیماری‌های تیروییدی و آرتریت روماتوئید بودند، امکان‌پذیر نبود و این بیماران مجبور مع کاربرد از پروتزهای متحرک با معضلات خاص خود بودند.
ولیکن امروزه با پیشرفت ایمپلنت‌ها، قدرت اتصال آنها مع استه افزودن یافته و این امکان فراهم شده که بیمارانی با سردوگرم زمینه‌ای بتوانند درمان ایمپلنت را عمل دهند
تو صورتی که بیمار دارای هرگونه بیماری کنترل‌نشده‌ای بادا متشابه دیابت، امکان جراحی ایمپلنت وجود نخواهد داشت، لیک با کنترل مصیبت زمینه‌ای، این امکان مجهز خواهد شد.
بیماران مختص
بیمارانی که دچار بیماری‌های سیستمیک برای اینکه بیماری‌های قلبی ـ عروقی هستند، درون صورتی که سردوگرم قلبی‌شان، از نارسایی عروق کرونر گرفته تا فشار خون و… کنترل شده باشد و پایین مشاوره طبی قرار گرفته باشند، می‌توانند جراحی ایمپلنت کنند.
طی درمان ایمپلنت در بیماران دیابتی علاوه صدر سردوگرم زمینه‌ای، احتمال مشکلات موضعی نیز داخل ناحیه جراحی وجود خواهد داشت. در این بیماران کنترل سطح قند خون، لااقل سه گانه ماه قبل از ایمپلنت لازم است. این بیماران حتی عقب از جای‌گذاری ایمپلنت بازهم در خطر ایجاد معضلات لذا از درمان خواهند بود. نیز رعایت بهداشت دهان و کنترل سطح قند خون از نکات بسیار مهم در این دسته از بیماران است.در بیماران اسیر محبت بوسیله آرتریت روماتویید که سال‌های زیادی از داروهای کورتیکواسترویید استعمال می‌کنند، عواملی مانند ازدیاد قند خون و منها تراکم استخوان موجب افزایش سردوگرم پس از بذرافشانی ایمپلنت خواهد شد.
پوکی استخوان مانعی درخصوص ایمپلنت نیست؟
توجه به داروهای مصرفی بیماران دارای پوکی استخوان، یا نقصان انبوهی عظم از نکات بسیار مهمی است که داخل جراحی ایمپلنت باید به آن توجه شود.این بیماران اغلب به جز کلسیم، از داروهای خاص دیگری نیز استعمال می‌کنند که بوسیله رخساره هفته‌ای یک‌بار تجویز می‌شود و اغلب به سبب عدم آشنایی بیماران با دارو‌های مکمل کلسیمی اشتباه بیحال می‌شود. این داروها به علت مالیات بلواطلب روی استه فک، از رژیم دارویی بسیاری از ممالک در احوال حذف صیرورت است. باید توجه کرد در صورتی که این دسته از بیماران زیاد از ثلاث سال از این دسته دارویی مصرف کرده باشند، باید با حکیم معالج اندر ارتباط با اندازه یا جایگزینی این دسته دارویی پایان نگری شود و تو رخساره امکان تا سه قرص ماه درمان دارویی آنهابه سرعت بخشیدن بیفتد.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表 
当前位置
点评搜索
点评分类

家电制造企业网站 Copyright(C)2009-2010 香港高速空间www.885hl.com


 

 
 
访问统计